آقا جان امروز متعلق به توست من چي بگم ؟ دلم هواي ديدن تو رو كرده ... 49.gif
تو اي عشق واي تمام وجودم
تو بود ونبودم فداي رخ تو همه عالم
يكدم بنگر حال زارمرا بي قرار مرا
اي تمام اميدم تو صبح سپيدم
زنرگس چشمت ببين چه كشيدم
مرا راهي كن سوي ميخانه
بده پيمانه به اين ديوانه تو اي ساقي
تو ميداني زعشق تو خمارم
پياله ندارم كه دار وندارم تويي ساقي
بنگر مرغ لب بسته منم دلشكسته منم
تا سحر بيدارم سر به زانو دارم
از تو دارم اي گل هر چه كه دارم
اي جان من غرق سوداي تو
بي تماشاي تو دل ندارد ذوق گفتگويي
بي جلوه ات آرزو بي حاصل
بي تو در باغ دل خون برويد سرو آرزويم
گر در كويش برسي برسان اين پيام مرا
اي چراغ رويت
من ندارم ديگر
تاب اين شبهاي
سرد وخاموش
هرگز هرگز باور نكنم
عهد وپيمان ما شد فراموش 49.gif49.gif49.gif49.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید