آشق

آشق شدم 
آشق اینکه منتظر نمانم تا بیایی
آشق اینکه چشمانم را ببندم و هیچ دغدغه ای نداشته باشم 
آشق شدم 
اما 
هرگز 
آشق آدمها نشدم 
می دانستم آدمها ارزش دل بستن ندارند 
آشق هرکس شدم پس از آن از او متنفرشدم 
هرگز کسی را دوست نداشتم 
دوست داشتن وآشق شدن لیاقت می خواهد
آشقی حرمت دارد
شاید وقتی مردم واقعا آشق بشوم 
آشق باغ های انگور 
آشق رودخانه ها 
آشق زمین 
اما هرگز آشق آدمها نخواهم شد

/ 0 نظر / 33 بازدید