كسي كه خودش تمام نوشته هايش بوي غم مي دهد چطور به خودش اجازه مي دهداز ديگران بخواد كه با اميد بنويسند؟29.gif
تمام روز به اين فكر كردم كه چراخداوند نخواست من وتوباهم باشيم فكراين تنهايي برايم عذاب آور است ياد حرف يك دوست مي افتم كه مي گفت كار باعث مي شود ما لحظاتمان راراحت تر بكشيم وگذشت زمان را حس نكنيم. انچه كه مسلم است گاهي بايد واقعيتهارابپذيريم خوب كه فكرمي كنم مي بينم من وتوبراي هم ساخته نشده بوديم بين ما هميشه فاصله اي بود بگذريم به هرحال به تو حق مي دهم كه بخواهي همه چيز را تجربه كني من هم براي پيدا كردن خودم به زمان احتياج دارم بايد از نو شروع كنم بايدخوشي ها را باوركنم بايد خدا را شكر كنم

هيچ گاه کاری را که تو می خواستی انجام ندادم.45.gif
دستم را تا جايی که می توانستم دراز کردم
تا شايد بتوانم آنچه راكه می خواستی به دست آورم.
انگار من آن نيستم که تو می خواستی.
نمی توانم به عمق افکارت راه يابم وخواسته هايت را حدس بزنم .
برای يافتن آنچه تو در رويا در پی آنی ، کاری از من برنمی آيد. 
دلم می خواهد کسی را بيابی تا بتواند کارهای ناتمام مرا به انجام برساند.
وراهی را که من نيافتم بيابد و برای تو دنيای بهتری بسازد.
کاش کسی را بيابی که بی پروا باشد وبر تو غلبه کند
وانديشه هايت را که هميشه درحال تغيير است به سمتی هدايت کند
وروح تو را که هميشه در پرواز است ،آزاد سازد .
اما من نمی توانم
اگر کسی از حال و روزگار من پرسيد بگو،زمانی همسفرمن بود .
اما هيچ وقت دستش به ابرها وبه خورشيد نرسيد.14.gif


خدايا كمكم كن . مي خواهم لذت بردن را تجربه كنم به من بگو چگونه؟05.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
آرش

سلام اگر به جواهری در قصر هم علاقه مند نيستی به وبلاگ من بيا که توش چيزی پيدا نميشه راستی لذت بردن بر اثر آزاد شدن هورمونی به نام سروتونين ايجاد ميشه اگه از چاق شدن نمی ترسی خوردن يک غذايی که دوست داری موثره و اگر می ترسی چاق شی ورزش هم به همان اندازه سروتونين آزاد می کنه اين ها رو ننوشتم که برات نسخه بنويسم می خواستم بهت بگم زندگی ساده تر از اين حرفهاست و خستگی و دلزدگی و تنوع طلبی و علاقه مندی و وفاداری و خيلی چيزهای ديگه تو آدم ها طبيعيه و می دونم که اين خيلی دردناکه