صفر

صفرکه باشی اضطراب ازدست دادن نداری
دیگر برای دویدن بی تاب نمی شوی
دویدن ونرسیدن
حتی نقطه ضعفی نداری که با آن غافلگیر شوی
صفر که باشی همه چیز آرام میشود
تو آرام میشوی
صفر باش
تا نقطه ضعف تو کسی نباشد
اگر عاشق باشی
اگر دوستش داری بگذار سهم تو از او فقط عشق باشد ودوست داشتن
وهیچ بودن
من به صفر رسیدم برای یک روز برای یک لحظه
من از صفر بودن برنمی گردم
چون دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارم
نه اضطرابی نه دلهره ای

/ 1 نظر / 29 بازدید
ریحان

آره به خدا صفر که باشی دیگه کسی بهت حسادت نمیکنه که با صورت بکوبت زمین