يك ثانيه طول مي كشه تا يه نفر رو خرد كني
در عرض يه روز مي توني يكي رو دوست داشته باشي
يه هفته طول مي كشه تا عاشق بشي
اما براي قراموش كردن يه عمر هم فرصت كميه

/ 0 نظر / 2 بازدید