گاهي وقتها تهي مي شي ازهمه چيز از همه كس . منتظر يك اتفاقي . تازه مي شي بنده خوب خدا دعا دعا دعا ... آرزوي يك سفرهمه وجودت را پر مي كنه بايدبري اگر نري براي هميشه حسرت اين جاده را با خودت مي بري به فكر توشه مي افتي دعاي خير مي خواهي نگاه هاي گرم وصميمي . با اين همه به دنبال ردپاي كسي نمي گردي راه روشن مي شود وتو در مسيري روشن دل به ترانه هستي مي سپاري 05.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید