گریه

هميشه چشمات اينجوريه ؟
نه
از چشات اشک می ياد چيزی شده ؟
نه
داری گريه می کنی ؟
نه
ببخشيد ناراحتت کردم ؟
نه
...
داری رواعصابم راه می ری تو که می دونی من از دلسوزی بدم می ياد
خسته شدم می فهمی ؟

/ 0 نظر / 2 بازدید