فال حافظ

فال حافظ، نیت کن!متفکر
.
.
.
.
به جهنم گر غمت پایان ندارد
به درک گر سرت سامان ندارد
بخندم من به این دنیای فانی
که ضایع تر از این امکان ندارد
 .
 .
 .
 .

حافظ می خواد بگه همه مون خوشبخت می شیم، یه کم عصبانیه! ولی منظوری نداره!نیشخند

/ 0 نظر / 3 بازدید