عاشقانه 3

مرتضی پاشایی 

پروازه توقفس شدم 

بی نفس شدم

دیگه تنهاشدم

توی دنیابدون خودم

راستشوبگو این یه بازیه ؟

نکنه همه حرفای تومث حرف همه است

واسه من دیگه عاشقی جاده ی یکطرفه ست

می میرم بری آخرین دفعه است

/ 0 نظر / 29 بازدید