من مقصرنبودم

همیشه فکر کن توی یه دنیای شیشه ای زندگی می کنی که هر کاری انجام می دی نتیجه ی اون کار به خودت برمی گرده
من باتمام وجودم عاشق چشمهایی شدم که با تمام پاکی به من دل بست
زندگی پراز نشیب وفرازهاست
وگاهی سوء تفاهماتی به وجود می آید
گاهی شما می توانید سوء تفاهمات راحل کنید
گاهی برای حل آنها به دستهای دیگری نیاز است
اما گاهی دیگران به سوء تفاهمات دامن می زنند
شاید به این دلیل که لذت این عشق برایشان دردآور است
از من دور شد
آیا آدم مقصر بود؟
آیا حوا مقصر بود؟
آیا باید به دنبال مقصرگشت وموجب دوری وجدایی شد؟
من مقصرنبودم
اما چه کسی به همه چیز دامن زد ؟
مادروپدرت؟
من ازاشتباه آنها می گذرم
وهمه چیز را به خدا واگذار می کنم
اما عزیزم من به این جمله ایمان دارم وپدرومادرت هم باید بدونندکه:
همیشه فکر کن توی یه دنیای شیشه ای زندگی می کنی که هر کاری انجام می دی نتیجه ی اون کار به خودت برمی گرده من مطمئنم که یه روز نتیجه ی کارشونو می بینند

/ 0 نظر / 2 بازدید