مناجات

خدایا، حکمت قدم هایی را که برایمان برمیداری بر ما آشکار کن، تا درهایی را که بسویمان می گشایی، ندانسته نبندیم، و درهایی که به رویمان میبندی، به اصرار نگشاییم
خدایا به فرشتگانت بسپار در لحظه لحظه نیایش خویش، مارا از یاد نبرند
خدایا دستانمان خالیست، قلبمان پر از آرزوهای دست نیافتنیست، یا دستانمان را توانا ساز، یا درونمان را از آرزوهای دست نیافتنی تهی ساز
خدایا در لحظه لحظه ی زندگی ما را به خود وامگذار
خدایا به ما زیستنی عطا کن تا در لحظه ی مرگ بر بی ثمری زندگی گذشته غبطه نخوریم ؟؟؟ یه همچین چیزایی
آمین یادم رفت ... شما بگین شاید اثر داشته باشه   چشمک

 

/ 1 نظر / 3 بازدید