توی آینده ات یه لباس عروس می بینم با یه عالمه گل رز قرمزچشمک

کی قراره ازدواج کنین ؟
تابستان سال آینده . باید دو سال عقد بمونیم
نمی تونی کوتاهش کنی ؟ نه
آینده ات روشنه

موفقیت زیاد داری این همه حسادت هم به دلیل موفقیت هایی هست که نصیبت شده ومی شه

توی زندگیت یه زن ودختر هستند که بهت حسادت می کنند

تا می تونی ازشون فاصله بگیر ، نگران نباش چون هر مکری می کنن به خودشون برمی گرده

پنج هزار تومان می شه

چی ؟

کیف پولم نیست . امان از حواس پرتی ، این چند روز روزهای بدبیاری بود
مهمون من

یلدا به نظرت تموم سختی ها تموم شده ؟

به خدا ایمان داری ؟
آره
پس همه ی مشکلاتت حل می شه

دیگه به اون روزها بر نمی گردم ؟
جوابمو بده . دیگه به اون روزها بر نمی گردم؟
نه محاله
ممنون

.
.
.
لیلا نگران نباش
لیلا بخند

لیلا لبخند زدنو هیچوقت فراموش نکن

لیلا انسان مومن غمش در دل ولبخندش برلب است

آه لیلاساکت