نمی دونم من تو رو پیدا کردم یا تو منو ؟
داشتم دنبال خودم می گشتم
آخه گم شده بودم از اون روز
اون روز که فکر کردم بزرگ شدمو واسه همین دستای مادرو رها کردم
نمی دونم من تو رو
پیدا کردم یا تو منو ؟
شایدم من خودمو گم کردم

تو بگو من چند تا
پاییزو که پشت سربگذارم بزرگ می شم ؟
نه من هنوزم کوچیکم
اینقدر که بین این جمعیت کوچیک گم می شم
اون روزا غصه ی تو نبود
هوا هم بهارا اینجوری دلگیر نمی شد
سرمو گذاشتم به دیوار وگریه کردم
یاد خودم افتادم
دلم برای خودم تنگ شده بود