کلاس زبان برام کسل کننده شده

در واقع خیلی سخت شده باید تلاشمو بیشتر بکنم  ولی یه جورایی حوصله شو ندارم

دلم یه سفرمی خواد ولی فکر نمی کنم به این زودی ها پیش بیاد

کتابهای زبان رو می گذارم کنار

حافظ رو ورق می زنم

بازم فال بی ربط

دلم تنگ شده

حرفات توی ذهنمه  : تلاشتو بکن نباید درجا بزنی

چقدر امیدواری

کاشکی منم مثل تو بودم

زندگی ازنگاه تو خیلی زیباست

کاش می شد باچشمای تو دید