با اینکه هیچوقت عاشق نشدم ولی اونو حس کردم
به نظرم تنها کسایی می تونن عشقو درک کنند که همیشه نبودشو تو زندگی حس کردن
نمی خوام شکایت کنم چون می دونم خیلی ها عشق تو مشتاشونه ولی همیشه دنبال یه عشق دیگه می گردن
فقط می خوام بگم زندگی کنید نه اینکه زنده باشید
حتی یه شعر یه نوشته یه سفر یه ورزش  می تونه زندگی رومهمون قلبهامون کنه
راستی کتاب شعر خوب توصیه نمی کنین جدید باشه ها ...
البته قول نمی دم بخرمش ولی می ذارمش تو اولویت خرید ...الکترونیکی باشه که خیلی بهتره

زیرگرمای بیابونم سایه جون قدرتو می دونم
گرمی لطف تو بردوشم درخیالم سایه می پوشم
روز روشن خواب می بینم خوابهای ناب می بینم
خواب آهو خاک می بینم سایه های تاک می بینم
خوابها آبی شده آیا؟ آبها خاکی شده آیا؟
خاک خاکی را به رنگ آب می بینم
سایه های ناب می بینم
دیدم سفیدی خسته از خودپاک رنگی شد
دیدم دل تنگی به خود پیچید وسنگی شد
دیدم کبوتر آسمان سخت چنگی شد
دیدم که بی رنگی اسیر هفت رنگی شد
تا دورها می بینم این خواب مکرر
دستی کجا ممکن نماید نامیسر را
روز روشن خواب می بینم خوابهای ناب می بینم