تولستوي : خوشبختي داشتن دوست داشتنيها نيست! دوست داشتن داشتنيهاست!
چشماتونو ببندين يه نفس عميق بكشين به هيچ چي فكر نكنين و فقط تكرار كنين من خوشبختي رو با تمام وجودم حس مي كنم تكرار كنين من خوشبختي رو با تمام وجودم حس مي كنم... حالا خيلي آروم چشماتون رو باز كنين چه حسي دارين ؟
اگه نظرتون درمورد زندگي عوض نشده دوباره امتحان كنين بالاخره نظرتون عوض مي شه   
 
يلدا خنده ش گرفته زير لبي مي گه : كودن اگه از قله اورست بالا مي رفتي بهتر نتيجه مي گرفتي فكر كنم براش جالبه كه چرا اين تمرين ساده اينقدر طولاني شد
Cline Dion
ما گذشته را گم كرديم
هر انچه که در ارزویش
بودم در چشمان تو حس می کنم
همیشه به این فکر می
کنم که قلبت را برای خود حفظ کنم
اما اکنون كه نگاه مي كنم بعيد است
نمی دانم چگونه عشق
مي تواند بدون ردپايي برود
قلبهای خاموش به کجا می
روند؟
اکنون قلبم در کجا می
تپد؟
كجاست صدايي كه فقط در سرتاسرشب منعكس مي شود؟
نمی توانم بدون احساسي در
درونم زندگی کنم
قلبهای تنها و بی کس به
کجا در حرکتند؟
اي شمع فروزان در آب
كه با درماندگي در صداي فرياد من پنهان شده اي
بیا و مرا رهايي بخش
و با اشتياق روياهاي بي پايان مرا هدايت كن
من در جستجوی دستانی هستم
که بران تکیه کنم
من به دنبال بازوانی هستم
که مرا باور كند
قلبهای خاموش به کجا می
روند؟
اکنون قلبم در کجا می
تپد؟
كجاست صدايي كه فقط در سرتاسرشب منعكس مي شود؟
نمی توانم بدون احساسي در
درونم زندگی کنم 
نوازشی بر تاريكي چيره مي شود
عشق همچنان
باقي است
دو قلب به یکدیگر نیاز
دارند
پس بالهایی برای پرواز
به من هديه كن
تا بدست آورم كسي را كه قلبم را به او هديه كنم
و این احساس همچنان
قوی و قویتر شود كه
قلبهابرای این
ساخته شده اند
که تا ابد ادامه بدهند