لالالالا نخواب سودی نداره همون بهتر که بشماری ستاره
یه عمر دور چشماش گشتم اما نفهمیدم که اون چشما چه رنگه؟
لالالالا نخواب زندونه دنیا سر ناسازگاری داره باما
لالالالانخواب تیره ست چراغم مث آتشفشان می مونه داغم
لالالالا نخواب ماهو نگاه کن من اسفندو می آرم تو دعاکن
لالالالا نخواب سرما تو راهه همیشه عمر خوشبختی کوتاهه
لالالالانخواب اشکت زلاله مث بارون پای نخل وصاله
من وتو هم شبو هم قلبو کشتیم ولی اون چی ؟ چقدر اون بی خیاله
لالالالانخواب دنیا خسیسه واسه کمتر کسی خوب می نویسه
یکی لبهاش تو خوابم غرق خنده ست یکی پلکاش تو خوابم خیسه خیسه
لالالالا نخواب عاشق یه سیبه همیشه سرخ وتبدار وغریبه
تااون بالاست رسیده ست اما تنهاست پایینم که بیفته بی نصیبه
لالالالا نخواب اینجا سیاهی پره اما تو تنگ قصه ماهی
اونی که ماهارو بیدارنگه داشت الهی خواب باشه حالا الهی

مریم حیدرزاده