یه بار این smsرو آقای امینی فرستاده كي مي تونه بيت بعدي اين شعر روبگه حالا بگين نظرتون در مورد اين آدم چيه

آن کس که تورا شناخت دل را چه کند  ...