دور بال کفترا رو خط بکش
همشون اسیر تقدیرت شدن
اومدن بلکه هواییشون کنی
آخه می دونن زمینگیرت شدن
تو کدوم حقیقتی که هر دلی حستو ندیده باور می کنه
لحظه ای تصور خیال تو حال عاشقاتو بهتر می کنه
از خودم از این کویر لب به لب روبه دریای تو هجرت می کنم
اگه این تعبیرت از غریبیه من به غربتت حسادت می کنم
بین تردید زمین وآسمون گم شدم بلکه منو پیدا کنی
بلکه پای مارو که پابندتیم رو به آسمون هشتم واکنی
وقتی اسمتو می آرم زیر لب بی هوا حس عبادت می کنم
شب به شب می شینمو کنار تو با توخورشیدوزیارت می کنم
بین تردید زمین وآسمون گم شدم بلکه منو پیدا کنی
بلکه پای مارو که پابندتیم رو به آسمون هشتم واکنی

*************************
نمی دونم چرا این شعرو گوش دادم
نمی دونم تا امام چندم و اصلا به چی اعتقاد دارم  
نمی دونم اونکه می خونه به چی اعتقاد داره
یلدا می گه امام زمان وجود نداره
مامان می گه مگه تودرس نداری درستو بخون
یلدا می خنده و می گه می خوام وقتتو تلف نکنی وجانماز آب نکشی
مامان می گه حیف من ، که تو دخترمی ، لیلا ببین یلدا چی می گه 
می گم مامان پای منو وسط نکش
مامان می گه برات مهم نیست که یلدا منحرف بشه ؟
می گم نه
یلدا تعجب می کنه
می گم :بی خیال ،‌ بی خیال  یلدا ، بی خیال همه چی ، کی وقت رفتنه ؟