دلم گرفته دلم خیلی گرفته همیشه ازحال وهوای پاییز بدم می آد بوی غربت می ده
احساس پوچی می کنم
احساس اینکه همه ی عمرم تلف شد وآخرش که چی؟   
************************************************

آسمون بغضشو خالی می کنه
آدمو حالی به حالی می کنه
کوچه ها رنگ زمستون می گیرن
شیشه ها بخاروبارون می گیرن
آدما چتراشونو وامی کنن
گریه ی ابرو تماشا می کنن
نمی خوان مثل درختا تر بشن
از دل قطره ها باخبر بشن
نمی خوان بی هوا خیس آب بشن
زیر بارون بمونن خراب بشن
اما تو چترتو بستی کبوتر
زیر بارونا نشستی کبوتر
رفتیو سنگا شکستن بالتو
اومدی هیشکی نپرسید حالتو
بعضیا دشمنای خونی شدن
بعضیا غول بیابونی شدن
بعضیا می گن که بارون کدومه
بوی نم شرشرناودون کدومه
دیدی آسمون خراب شد سرما؟
غصه شد وصله ی بال وپرما
حالا تو سایه نشینی مث من
خوابای ابری می بینی
چقداینجا می خوری خون جگر
کبوتر عصاتو بندازو بپر   اوه